Produkter og Tjenester

Dypdykk i hvilke tjenester/produkter vi HOA leverer, og hva de spesialiserer seg innen.

Geomatikk:

icons-1

Plassering av bygg

Prosjektering og plassering av bygg. Alt i fra garasjer og eneboliger til store byggeprosjekter. (Lagerbygg, leilighetskomplekser og industribygg o.l.)
icons-4

Anlegg- og byggstikking

Landmåling på større prosjekter. Aksestikking, veistikking og større konstruksjonsstikking. (Bru, dam, kraftverk, tunnel o.l.)
icons-1

Kartlegging av terreng og sjø

Vi kartlegger terreng både over og under vann. Kartlegging under vann i elv og sjøbunn med multistråleekkolodd. Vi har også drone for kartlegging av større områder.
icons-2

Setningsmåling

Overvåkning av deformasjoner på bygg og konstruksjoner med nivellement. Vi har lang erfaring med setningsmåling på alt fra små til store konstruksjoner som garasje, enebolig og store konstruksjoner som dammer og terminalbygg.

Ingeniør tjenester:

icons-6

Masseberegning

Vi bistår i større prosjekter for å holde orden på kontraktfestede masser. Vi bruker Gemini og TBC som beregningsverktøy.

Laserskanning:

icons-2

Laserskanning

Vi kan tilby detaljmåling av terreng, bygg og konstruksjoner med høyoppløselig laserskanner. Vi lever punktskyer og 3D-modeller i ønsket format.

Matrikkel:

icons-4

Arbeid etter matrikkelloven og grensepåvisning

Vi har rammeavtale med Lindesnes kommune og Kvinesdal kommune. Vi har lang erfaring med eiendomsmåling og kan også bistå med rådgivning knyttet til grenser og eiendomsfag.

Prosjekter:

Kanalbyen

Kilden

Tangen ytterst

Nye dammer og turbin

Skjerka, Åseral

Skarg kraftstasjon og Sarvsdammen

Bruer på ny E18 Tvedestrand

Arendal

Lyngdal helsehus

Rammeavtaler

Kvinesdal, Birkenes/Lillesand og Mandal kommune

Mange boliger og hytter

Agder