Hoem%26AaLOGOfarge

Rådgivende ingeniører

Hoem & Aamodt Oppmåling AS er Sørlandets eldste oppmålingsselskap. Vi utfører anleggs- og byggstikking, herunder plassering av bygg, masseberegning og laserskanning. Våre oppdragsgivere er alt fra privatpersoner, små og store entreprenørfirmaer til offentlige virksomheter.
​Vi har sentral godkjenning for ansvarsretten etter plan- og bygningsloven. Hoem & Aamodt Oppmåling AS inngår i Anko-konsernet, og tilbyr derfor tjenester ved alle Ankos avdelinger. Vi tilfører kompetanse og betydelig prosjekterfaring innen grensepåvisning og arbeid etter matrikkelloven.

Våre tjenester:

Geomatikk:

icons-1

Plassering av bygg

Prosjektering og plassering av bygg. Alt i fra garasjer og eneboliger til store byggeprosjekter. (Lagerbygg, leilighetskomplekser og industribygg o.l.)
icons-4

Anlegg- og byggstikking

Landmåling på større prosjekter. Aksestikking, veistikking og større konstruksjonsstikking. (Bru, dam, kraftverk, tunnel o.l.)
icons-1

Kartlegging av terreng og sjø

Vi kartlegger terreng både over og under vann. Kartlegging under vann i elv og sjøbunn med multistråleekkolodd. Vi har også drone for kartlegging av større områder.
icons-2

Setningsmåling

Overvåkning av deformasjoner på bygg og konstruksjoner med nivellement. Vi har lang erfaring med setningsmåling på alt fra små til store konstruksjoner som garasje, enebolig og store konstruksjoner som dammer og terminalbygg.

Ingeniør tjenester:

icons-6

Masseberegning

Vi bistår i større prosjekter for å holde orden på kontraktfestede masser. Vi bruker Gemini og TBC som beregningsverktøy.

Laserskanning:

icons-2

Laserskanning

Vi kan tilby detaljmåling av terreng, bygg og konstruksjoner med høyoppløselig laserskanner. Vi lever punktskyer og 3D-modeller i ønsket format.

Matrikkel:

icons-4

Arbeid etter matrikkelloven og grensepåvisning

Vi har rammeavtale med Lindesnes kommune og Kvinesdal kommune. Vi har lang erfaring med eiendomsmåling og kan også bistå med rådgivning knyttet til grenser og eiendomsfag.

Kontakt oss